Bestyrelsen

Konstitueret formand, Søren Lund Jensen
CMAS ** Instruktør, CMAS Basic Nitrox Instruktør, CMAS SCR Rebreather Dykker, IANTD Normoxic Trimix Diver.
St. Lyngbyvej 16, 3320 Skævinge, tlf: 2175 7709
Kasserer, sekretær og Webmaster Bertram Paaskesen
CMAS **, Nitrox Basic
Egebakken 5, 3600 Frederikssund tlf. 23456 484

  Info fra bestyrelsen

 

Vi ønsker lidt hjælp til arbejdet med at få klubben på fode igen

 

 Webmasteren efterlyser stof til siden

Copyright ® 2009 dykkerklubben klumpfisken  
 
Dykkerklubben  Klumpfisken